สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
www.postharvest.mju.ac.th

  

Postharvest technology

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

งานวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

บริการชาการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.คัดและบรรจุผัก

2.คัดและบรรจุผลไม้

3.เมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์

4.ยืดอายุดอกไม้

5.วิเคราะห์และทดสอบ

รวม ข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสาขาฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ข่าวและเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศิษย์เก่าpostharvest mju alumni

นักศึกษา postharvest mju student

*vdo 10 ปี โพสฯ ปี พ.ศ.2548

*vdo 20 ปี โพสฯ ปี พ.ศ.2558

ติดดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ในงาน ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นที่ ปานวิมานเชียงใหม่ สปา รีสอร์ท อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ และช่วงบ่ายได้จัดให้มีงานมุทิตาจิต บุคลากร ของคณะวิศวะฯ ซึ่งในปีนี้ มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ อาจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร และ อาจารย์สุรัตน์  นักหล่อ ตามลำดับ บรรยากาสเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นของผู้เกษียณอายุเมื่อปีที่แล้ว มารับผู้ที่เกษียณ ปีใหม่นี้ อาจารย์และบุคลากรทุก ๆ คนตามภาพบรรยากาศในงานครับ
1 ตุลาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตแก่ชุมชนท้องถิ่น
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร แก่ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสาขาต่างๆ ในคณะทั้งหมด 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิศวะกรรมเกษตร และวิศวกรรมกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรมการยาง สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ออกทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นประจำทุก ปี และได้รับความสนในจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  รายละเอียด เพิ่มเติมที่ ...https://www.facebook.com/EngineerMJU/
19 กันยายน 2561
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในงานมุทิตาจิต ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในงานมุทิตาจิต ผศ.ดร.สุรัตน์  นักหล่อ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 -22.00 น.  ทางคณะกรรมการจัดงานขอเปลี่ยนสถานที่เป็น ร้านอาหารเรือนแพ 2 ทางไปศูนย์ราชการเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00-22.00 น. เนื่องจากมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันแสดงความจำนงค์เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน สถานที่เดิมไม่สามารถรองรับปริมาณผู้เข้าร่วมงานได้ครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม  ...https://www.facebook.com/groups/dekpost/
22 กันยายน 2561
สำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น สำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงราย  เข้าศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในโครงการการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านอินทรีย์ Organic Village ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ โดยทางสาขาวิชาได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์(นายทองลา ภุคำวงศ์) เป็นวิทยากรในการบรรยาย และสาธิตระบบการปฏิบัติงาน ภายในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง
17 กันยายน 2561
นวัตกรรมการรมผลลำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยระบบอากาศแบบบังคับ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ผศ.ภาวิน มโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการรมผลลำไยสดด้วยก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยระบบอากาศแบบบังคับ สามารถลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในผลลำไยสดได้ไม่เกินมาตรฐานกำหนด และยังคงรักษาคุณภาพของผลลำไยได้ตามมาตรฐาน ที่มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนรายละเอียดตามข่าวในพระราชสำนัก 21 สิงหาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=R2eMtqBOoQg
27 สิงหาคม 2561
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้